Beste NHV leden,

Nu aan mij het woord als nieuwe voorzitter van de NHV. Allereerst een terugblik naar een succesvol NHV congres van maart 2017.

Hier kregen wij weer een boeiend programma voorgeschoteld, wat met veel enthousiasme door zowel leden als niet leden is ontvangen.

Tijdens dit congres werd ook teruggekeken naar mijn voorganger Nieko Nierop die 13 jaar lang zijn rol als voorzitter van de NHV heeft vervuld, waarvoor nogmaals dank van iedereen dat hij deze rol met zoveel verve en deskundigheid heeft willen vervullen.

Ook ben ik trots op de visitatiecommissie en visiteurs waarmee we als sinds 2007 kwaliteits-visitaties uitvoeren op hartfunctieafdelingen samen met de visiteurs van de commissie kwaliteit van de NVVC.

Na zeven jaar in mijn rol als voorzitter van de visitatiecommissie kan ik inmiddels met een gerust hart dit aan Theo Voskuil overdragen als nieuwe voorzitter van deze commissie. Daarnaast hebben we twee nieuwe commissieleden mogen begroeten namelijk Barbara Nèmeth en Jos Peeters.

Tevens zijn we inmiddels gestart met het opzetten van een kwaliteitskeurmerk van de NHV voor hartfunctieafdelingen samen met RONT kwaliteit management. De verwachting is dat dit over drie jaar is gerealiseerd.

De kick-off van de 5 werkgroepen heeft inmiddels plaats gevonden. De 5 werkgroepen zijn: ECG, ergometrie, holter, echocardiografie, diagnostische en interventie HCK en cardio-implantaten.

De werkgroepen bestaan uit zowel leden van de NHV als ook leden van de NVHVV en de VITHaS.

Daarnaast zijn er ook allerlei ontwikkelingen gaande betreffende de opleiding van hartfunctielaboranten, wat gezien de vergrijzing van medewerkers in de zorg en de vraag naar nieuwe medewerkers op hartfunctieafdelingen steeds nijpender wordt.

Kortom de NHV is in beweging.

Met vriendelijke groet,

Danny Verbunt
Voorzitter