Wat weet je ervan.

Hallo waarde lotgenoten. De pen om een stukje te schrijven voor de NHV, heb ik van ons aller Jaap gekregen. Het moest niet perse vakinhoudelijk, maar dat is wel moeilijk na 33 jaar in de cardiologie. Er is veel te vertellen en het lijkt mij het beste, dat ik een niet-commercieel betoog houd.

Er is veel te doen over de hygiëne richtlijnen op cathlabs, echter de richtlijnen zijn sneaky tot ons gekomen en ze worden nu als lastig beschouwd, want we moeten veranderen. Dat veranderen zit niet zo in ons en ook niet in de cardiologen, die het vak al lange tijd uitvoeren zoals het ze geleerd is.

Daar is helemaal niets mis mee. Heb je het vak geleerd met een muts op, dan is die nu nog steeds op tijdens de procedures (met of zonder poep aan je schoen omdat je ’s ochtends de hond moest uitlaten). “ We hebben nooit infecties”: Ja, wat weet je er dan van?

Steriliteit is een religie geworden en is uiteraard voor de believers. Er wordt volgens de huidige W.I.P. (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijnen betoogd, dat een hartcatheterisatie in een steriele ruimte moet plaatsvinden, met bijbehorende OK discipline. Was tien jaar geleden een HCK met een ventilatievoud van 20 een uitstekend geoutilleerde onderzoeksruimte, tegenwoordig ben je als verantwoordelijke een halve crimineel als je geen muts draagt en geen OK 2 classificatie hebt.  We hadden tot nu toe geen infecties, maar “ wat weet je ervan”? Jammer dat de op W.I.P. site hartcatheterisatie slechts onder Radiologie te vinden is en dat er van de W.I.P. commissieleden geen enkele cardioloog te vinden is die de gedateerde wetenschappelijke publicaties over postoperatieve wondinfectie kan verdedigen. Sterker nog: De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft haar leden amper bereikt met de nieuwe richtlijnen.

Voorlopig zijn de Don Quichotten van de infectiepreventie brigade druk met halve maatregelen. De kledingsdiscipline, inclusief het niet dragen van horloges en ringen, wordt op straffe van ontslag met ijzeren hand gehanteerd (uiteraard na een waarschuwing), terwijl de controles uitgevoerd worden in burger tenue. Beter is het om de beesten buiten te houden door sluizen aan te brengen door de bouwvakkers? Maar wat weet je ervan?

Die sluizen zorgen er voor dat je je in de Sixtijnse kapel waant met het slot op de deur (cum clave) en wanneer de down flow door de warmte van de OK lamp teniet gedaan wordt, zelfs compleet met witte rook. T.a.v. de apparatuur zijn er allerlei eisen in zo’n Ok 2 ruimte die er toe doen. Computergebruik in een OK-setting mag, maar dan mag die PC niet waaien (lees koelen met een ventilator). Wonderlijk is het dat diathermie apparatuur ook nogal veel lucht verplaatst.

En dan de patiënt. Die is net zo’n gevaar voor de mogelijke infectie als zijn omgeving. Wij doen er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken en dan krijg je een kale patiënt op tafel met een ZZ top achtige baard. Ja, die doe je dan gewoon een muts op want wat weet jij ervan!

Joop Schoemaker, senior CFL