Het ontstaan van de Hartfunctieopleiding

Als hoofd van de hartfunctieafdeling van het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein in 1975, had ik geconstateerd dat er voor de hartfunctielaboranten géén enkele opleiding was, zowel Regionaal als Landelijk.

Per ziekenhuis werden soms enkele lessen gegeven over ECG en Ergometrie en daar bleef het bij.

In 1984 ben ik begonnen om lesmateriaal te ontwikkelen en de cardiologen aan te sporen om lesmateriaal aan te leveren over hun vakgebied.

Het bleek dat er in Hartfunctieland veel kennishonger was. Dit heeft geleid tot de eerste landelijke hartfunctieopleiding voor Algemeen Hartfunctielaborant in 1985.

Daar ik zitting had in het bestuur van de NHV werd er besloten om een onderwijscommissie op te zetten, met als doel; een landelijk erkende hartfunctieopleiding.

Deze opleiding zou moeten opleiden tot Algemeen Hartfunctie laborant, echo-, hartkatheterisatie-, Holter- en Pacemakerlaborant.

Enkele punten van het opzetten van de hartfunctieopleiding

  1. Wie zouden de instromers zijn?
    In 1990 dachten wij, dat er veel schoolverlaters zouden instromen, maar dat is helemaal niet uitgekomen. De meeste, die instromen hebben elders al werkervaring op gedaan.
  1. Welke lesinhoud moet men aanleveren om een hartfunctielaborant te zijn, die werkzaam kan zijn in ieder ziekenhuis?
  2. Wie zou het lesmateriaal moeten schrijven en hoe lang is dit materiaal houdbaar?
  3. Wie moet beoordelen of het lesmateriaal leesbaar was en een goede inhoud had?
  4. Wie maken de examenvragen en wie neemt het examen af?
  5. Wie controleert alles?
  6. Contactdagen; uitwisselen van ervaringen, want ieder ziekenhuis heeft zijn eigen werkwijze.

Met heel veel inzet van de onderwijscommissie van de NHV zijn wij in 1-12- 1998 erin geslaagd om de Hartfunctieopleiding te beginnen. Met goedkeuring van de NVVC en de NHV. De uitvoering werd gegeven aan de LOI.

De Stichting Beroepsopleiding voor HartFunctieLaboranten (SBHFL) werd opgericht. Deze stichting fungeert als kwaliteitsfunctionaris van de opleiding.

Bij de lesinhoud van de specialisaties hebben zich, in de 20 jaar dat de opleiding nu bestaat, veel veranderingen plaatsgevonden. Dit zal zo blijven, daarom vraag ik aan jullie allen om wat tijd uit te trekken om te zorgen dat de hartfunctieopleiding op nivo blijft. Neem contact op met de SBHFL. info@hartfunctieopleiding.nl en help jullie specialisatie tot een hoger nivo.

Met heel veel inzet en plezier heb ik aan deze cursus gewerkt. Mijn idee om een landelijke erkende opleiding tot stand te brengen, is een feit geworden.

Hierbij geef ik nu mijn stokje aan jullie door om de opleiding op zijn nivo te houden.

Met vriendelijke groet

Jacqueline Bakker-de Graaf