Graag wil ik me voorstellen aan de leden van de NHV.

Mijn naam is Danny Verbunt, ik ben nu ruim 5 jaar werkzaam als Pacemaker/ICD/Ablatie Technicus in het Amphia ziekenhuis Breda.
In 1988 ben ik begonnen als leerling Hartfunctielaborant in het St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg, dit was toen nog een interne opleiding.
Van 1991 tot 2005 ben ik als Echocardiografist en Pacemaker technicus werkzaam geweest in het toenmalige Willem Alexander ziekenhuis. Onderdeel van het Bosch Medisch Centrum in ’s-Hertogenbosch,  wat later is dit
overgegaan in het huidige Jeroen Bosch ziekenhuis. Van 2005 tot 2008 ben ik werkzaam geweest als meewerkend Teamleider Hartfunctie afdeling van het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

In 2007 ben ik begonnen als visiteur van de NHV ten behoeve van kwaliteit visitaties, die door de Nederlandse Hartfunctie Vereniging samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie worden uitgevoerd. Sinds 2009 ben ik lid van de Commissie Visitatie en ben sinds 2010 voorzitter van deze commissie.

Op 22 maart 2014 jl. ben ik op de ledenvergadering van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging tijdens het jaarlijks congres gekozen tot bestuurslid met aandachtsgebied kwaliteit en visitaties. Ik hoop in deze functie de kwaliteit van de visitaties, samen met de leden van de commissie visitatie en visiteurs, een verdere kwaliteitsimpuls te geven, wat moet leiden tot meer professionalisering van ons vak.

Daarnaast willen we ook streven naar meer richtlijnen, welke als standaard moeten gaan gelden, met andere woorden Standaard Operatie Procedures ofwel SOP’s genoemd. Doel hiervan is een duidelijk omschreven protocol waaraan een Hartfunctielaborant en Hartfunctie afdeling moet voldoen qua opleidingseisen maar ook een kwaliteitssysteem met meer transparantie. Het streven is om dit samen met de SBHFL, NVVC en NVZ te realiseren.  Dit moet uiteindelijk gaan leiden tot de norm “niet gecertificeerd is niet bevoegd” om dit beroep uit te oefenen. Op dit terrein is dus nog veel werk te verrichten. Voor de Hartfunctielaborant, Hartfunctie afdeling en management wachten nog grote uitdagingen om te streven naar de kwaliteit welke we allemaal wensen.

Danny Verbunt