Als kersverse voorzitter van de visitatiecommissie wil ik me even voorstellen:

Nadat ik in 1981 mijn diploma als verpleegkundige haalde, ben ik gaan werken op een gecombineerde IC/CCU afdeling. Hier is mijn voorliefde voor de cardiologie geboren. Na 5 vijf jaar ben ik overgestapt naar de (ook weer gecombineerde afdeling) hartkatheterisatie en cardio-implantaten, hetgeen ik nu ook nog doe.

Van 2005 tot 2010 ben ik lid geweest van de onderwijscommissie van de SBHFL namens de cardio-implantaten, alwaar we met name de kwaliteit van onderwijs probeerden te bewaken en te verbeteren. In 2010 ben ik overgestapt naar de visitatiecommissie van de NHV in de hoedanigheid als secretaris. En nu heb ik dan het stokje overgenomen van Danny Verbunt als voorzitter.

Ik heb het geluk gehad dat ik altijd in teams gewerkt heb waar kwaliteit van zorg hoog in het vaandel stond. Ik ben ervan overtuigd dat je door te streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit de zorgvrager het beste kunt helpen.

Visiteren is een leuke “bijbaan”. Je kunt in de keuken kijken bij je collega’s in andere instellingen, je leert van ze en je kunt ze daarnaast ook adviseren om bepaalde dingen vanuit een andere ooghoek te bekijken. Ook moet je de diverse richtlijnen en voorschriften niet uit het oog verliezen. Vaak kun je een functieafdeling helpen door ze te verwijzen naar deze richtlijnen en voorschriften zodat ze betere handvaten hebben om management en/of directie te overtuigen. Bij dit alles moet de kwaliteit echter voorop staan.

Het nieuwe project van de NHV om te komen tot een keurmerk voor functieafdelingen opent weer vele perspectieven om te komen tot de voorwaarden waaraan een kwalitatieve functieafdeling moet voldoen. Hierover vinden momenteel vele gesprekken, met name ook met mensen van de werkvloer, plaats.

Kortom, er is nog veel werk te verrichten om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken en te behouden. Mocht je je aangetrokken voelen tot de functie van visiteur, informatie en aanmelding kan plaatsvinden via nhvvisit@gmail.com

Graag verwelkomen we je in ons midden,

Theo Voskuil,
voorzitter visitatiecommissie