Ik heb “de pen” doorgespeeld gekregen van mijn zeer gewaardeerde collega Albert Baas, een pionier op gebied van kwaliteit en patiëntveligheid. Onder andere met hem heb ik inderdaad de visitaties van de hartfunctie afdelingen opgezet, tegenwoordig onder bezielende leiding van Danny Verbunt.

Onderdeel van deze kwaliteit is een gedegen opleiding tot hartfunctielaborant, welke mijns inziens uiteindelijk een landelijke erkenning dient te krijgen. Daarin ben ik juist van mening dat er één opleiding moet zijn voor deze beroepsgroep. Dat er in de ontwikkeling van deze opleiding enkele hobbels genomen moet worden mag duidelijk zijn, echter is dit geen vrijbrief om andere opleidingen te accepteren. De NVVC conformeert zich met de SBHFL die op zijn beurt als standaard opleiding heeft gekozen voor de opleiding via de LOI.

Nogmaals: er zijn (nog) haken en ogen in de huidige opleidingsstructuur (nog). Ik ben het daarom helemaal met Albert  Baas zijn overtuiging eens om de krachten te bundelen om verder te kunnen professionaliseren. Dit bewerkstelligen we echter niet door meerdere opleidingen te accepteren, maar wel door de handen ineen te slaan om voor een standaard opleiding te gaan voor de hartfunctielaborant. Samen staan we sterk!

Onderdeel van het (waar)borgen van de kwaliteit  is de visitatie van de hartfunctie afdelingen. Visitatie is een onderzoek waarbij leden van de beroepsgroep in georganiseerd verband de kwaliteit van de omstandigheden waaronder en de manier waarop de zorg wordt verleend, beoordelen.

De visitatiecommissie van de NHV is altijd op zoek naar visiteurs. Voldoe je aan onderstaande eisen, schroom dan niet om je aan te melden:

  • Is geregistreerd lid van de NHV
  • Is opgeleid in het uitvoeren van visitaties
  • Is een HBO opgeleid/retrograad erkende hartfunctie laborant met specialisatie
  • Minimaal 24 uur werkzaam op of leidinggevende van een hartfunctie afdelingen
  • Heeft goede communicatieve eigenschappen
  • Is objectief en accuraat
  • Voert minstens 4 visitaties uit (in maximaal 2 jaar)

Wil je van elkaar leren? Laat je visiteren!

Ik geef graag de pen door aan Jaap Haaksma

Geef jouw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.