Nadat ik had toegezegd om de Pen voor de NHV nieuwbrief te schrijven, ben ik eerst enige tijd gaan brainstormen  waarover ik wil gaan schrijven. Graag zou ik stil willen staan bij de enorme ontwikkeling van het beroep hartfunctielaborant en de hartfunctieafdeling.

Mijn naam is Corrie Huls, sinds 1982 werkzaam in de wereld van de Hartfunctie. Sinds 2000 werk ik met veel plezier als echocardiografist en hartstimulatiespecialist in het Deventer Ziekenhuis. Jaren geleden toen ik nog maar net kwam kijken op de werkvloer was er een ecg apparaat, een fiets ergometer, een fono apparaat soms een hartkatheterisatie kamer maar geen opleiding tot hartfunctielaborant. Dat werd je in de praktijk. Mensen die op een functieafdeling werkzaam waren hadden vele verschillende vooropleidingen, van doktersassistente tot  verpleegkundigen met of zonder HB/ IC aantekening. Maar ook mensen zonder enige medische voorkennis werkten soms op de hartfunctieafdeling, al dan niet in een combi functie met bijvoorbeeld de scopie- en of longfunctie afdeling. In de jaren tachtig kwam er de opleiding tot Cardiofysiologisch laborant in Zwolle die vele laboranten van de oude garde hebben gevolgd.

In die tijd ben ik lid geworden van de NHV en heb ik zelfs als groentje een poosje meegedraaid in het bestuur. Het bestuur werd, in mijn ogen gevormd door mensen die heel goed wisten waar het met de opleiding naar toe moest en zich daar vol overtuiging voor hebben ingezet. Vanaf de zijlijn heb ik daar met respect naar gekeken. Veel tijd en energie is er gegaan naar het formuleren, vergaderen en alles wat er bij het opzetten van een opleiding komt kijken door bestuur en verschillende leden van de NHV besteedt. Het doel was een erkende opleiding op HBO niveau te ontwikkelen. Hiervoor moest er aan veel voorwaarden worden voldaan wat uiteindelijk na jaren werk is gelukt. De opleiding tot hartfunctielaborant wordt aangeboden door de LOI. De lesstof wordt beheerd door de SBHFL. Inmiddels weten we dat een opleiding dynamisch en continue in ontwikkeling hoort te zijn om aan de vraag van de veranderende praktijk te voldoen. Zowel in theorie als praktijk kost ook dit veel tijd, energie en inzet.

Om de kwaliteit  te waarborgen worden alle ziekenhuizen sinds enige jaren gevisiteerd door de NVVC. De hartfunctie wordt op verzoek van de NVVC gevisiteerd door leden van de NHV. Al een aantal jaren ben ik lid van de visitatie commissie waarbij we in de gelegenheid zijn om op andere hartfunctieafdelingen in de keuken te kijken. Uiteraard zijn er voor de visitatie richtlijnen ontwikkeld zodat iedere hartfunctieafdeling op dezelfde wijze wordt  beoordeeld om aan de normen van de  huidige tijd te kunnen voldoen. Tijdens het afgelopen NHV congres is aangegeven dat de NHV  in gesprek is om samen met het kwaliteitsbureau TNO/ RONT, een kwaliteitsdocument te ontwikkelen: ”Waar moet een Hartfunctieafdeling aan voldoen”.  Dit in samenwerking met onder andere de NVVC, NvZ en andere betrokken instanties. Ook is de kennis van de werkvloer zeker van belang voor het ontwikkelen van dit kwaliteitsdocument. Onderdeel van dit kwaliteitsdocument zou wat mij betreft kunnen zijn en waar ik me graag voor wil inzetten:  hoe wordt de kennisoverdracht van senior naar junior hartfunctielaborant binnen een hartfunctieafdeling geregeld. Het is van groot belang dat werkgevers realiseren dat een goed opgeleide hartfunctielaborant een must is en dat de oudere werknemer een prima middel/vorm is om de jongere laborant tijdens de opleiding maar ook na de opleiding hierin bij te staan. Op deze wijze worden kennis, kunde overgebracht waardoor continuïteit ontstaat waar iedereen zijn voordeel kan doen. Natuurlijk kost dit geld, tijd en energie maar wellicht kunnen we hiermee mede zorgen voor het behoud van kwalitatief goede en duurzame afdelingen. Er is de afgelopen jaren niet voor niets geïnvesteerd in het ontwikkelen en behouden van een goede opleiding voor het uitdagende beroep van hartfunctielaborant.

Hartelijke groet, Corrie