Visiteur, iets voor jou?

Het is soms leuk om eens bij een ander in de keuken te mogen kijken.

Als hartfunctielaborant met enkele jaren werkervaring en lid van de NHV heb je die mogelijkheid.

Er zijn nu 25 collega’s actief als visiteur. Samen met de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie worden er jaarlijks 15 tot 20 hartfunctieafdelingen gevisiteerd.

Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst voor alle visiteurs in Utrecht. Hier worden de resultaten en ervaringen van het afgelopen jaar besproken en gedeeld. Ook is er een training en worden knelpunten of verbeteringen doorgesproken.

Een informele en informatieve dag (met 4 SBHFL accreditatiepunten).

De maximale duur om te mogen visiteren is zes jaar. Omdat enkele visiteurs binnenkort afscheid nemen hebben we enkele kandidaat visiteurs nodig. Vind jij het ook belangrijk dat de kwaliteit op hartfunctieafdelingen overal goed moet zijn en wil je daar je steentje aan bijdragen?

Lijkt jou het visiteren naast leuk, ook leerzaam meld je dan aan.

Neem voor informatie en aanmelding contact op met Danny Verbunt voorzitter visitatiecommissie: d.verbunt@home.nl