Mijn naam is Roderick Scherptong en vanaf 1 januari 2017 heb ik Harriëtte Verwey opgevolgd in haar functie als voorzitter van de SBHFL. De stichting bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. Uit de praktijk vandaag de dag blijkt dat de keuze van destijds een verstandige was, omdat de rol en positie van hartfunctielaboranten nog altijd groter wordt. De groep patiënten met een hart- of vaatziekte wordt door vergrijzing steeds groter. Een goed functionerende hartfunctieafdeling met hoogwaardig opgeleide professionals is essentieel om goede zorg te kunnen leveren. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het functielaboratorium de hoeksteen is van iedere cardiologische afdeling. Het is voor mij daarom ook een eer om de rol van voorzitter op mij te nemen, zeker ook omdat er in de komende jaren een aantal uitdagingen liggen voor de SBHFL.

Behoeften in de cardiologische praktijk blijken te verschuiven en de SBHFL blijft meedenken over modernisering van de opleiding tot hartfunctielaborant. Flexibiliteit met goede borging van de kwaliteit blijkt hierbij een centraal begrip. Door uittreding van personeel en door de groei van functielaboratoria, zijn er in de komende jaren veel nieuwe hartfunctielaboranten nodig. De SBHFL zal zich ervoor inzetten om de opleiding tot hartfunctielaborant voor iedereen aantrekkelijk te maken om zo de instroom van nieuwe collega’s te bevorderen.

Na de opleiding geldt voor iedere laborant de plicht tot nascholing en herregistratie. Om dit te faciliteren zal de SBHFL in de komende jaren een modern systeem ontwikkelen voor hartfunctielaboranten waarin opleiding, registratiegegevens en nascholing overzichtelijk kan worden bijgehouden.

Kwaliteit is een kernwaarde van de SBHFL en alleen een goed opgeleide hartfunctielaborant levert kwalitatief hoogwaardig werk in de praktijk. Om dit doel te bereiken zet een veelvoud aan professionals van de werkvloer zich dagelijks in voor de SBHFL. Als voorzitter zet ik mij er voor in dat de stichting dit kan blijven doen.