NHV bestuur en commissies

Dagelijks bestuur

Danny Verbunt, voorzitter
Tineke Geurs, vice-voorzitter, deel-secretaris en penningmeester
Joppe van der Linde, innovatie en deel-secretaris

Algemene bestuursleden

Alexander van der Tuuk, Congresvoorzitter
Willem Wullink, Visitatievoorzitter

Congrescommissie

Alexander van der Tuuk, Congresvoorzitter
Joppe van der Linde

Visitatiecommissie

Willem Wullink, Visitatievoorzitter
Andrea Kerdelheu, ondersteunend coördinator
Theo Voskuil, eindredactie visitatieverslagen
Atie Tromp, begeleiding aspirant visiteurs
Barbara Nèmeth, lid
Ank Adan, lid
Danny Verbunt, namens het bestuur van de NHV

Ledenadministratie

Mirna Smit

Websitebeheerder

Lucie Krobova
Joppe van der Linde

PR /nieuwsbrief

Joppe van der Linde
Tineke Geurs

Heeft u vragen of wilt u informatie stuur dan een email naar info@hartfunctievereniging.nl

Bestuur en commissies