Gedurende de laatste drie jaar hebben cardiologen, stakeholders, hartfunctielaboranten en diverse werkgroepen normendocumenten geschreven.

Het doel van het normendocument van de NHV is een gedragen blauwdruk te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om op eenduidige en effectieve wijze de kwaliteit van hartfunctieonderzoek te ondersteunen.

Dat gebeurt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en gaat uit van bestaande richtlijnen, het NHV-visitatie instrumentarium en input uit het werkveld.

Het voorwoord en de Coördinatie van het ontwikkeltraject werd verzorgd door RONT Management Consultants (voorheen onderdeel van TNO en gespecialiseerd in het opzetten van kwaliteitstandaarden).

Het NHV bestuur dankt alle betrokkenen voor de inzet en medewerking in de afgelopen drie jaar!

De leidinggevenden van de hartfunctieafdelingen , hebben reeds een papieren versie van het normendocument ontvangen..

Met deze ontwikkelingen is er een stevige basis voor de toekomst van de hartfunctielaborant !

Het resultaat staat in de bijlage, klik hier.
Veel lees plezier.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het NHV bestuur
Tineke Geurs
Joppe van der Linde
Alexander van der Tuuk
Willem Wullink

Danny Verbunt, voorzitter