Normendocument

Gedurende de laatste drie jaar hebben cardiologen, stakeholders, hartfunctielaboranten en diverse werkgroepen normendocumenten geschreven. Het doel van het normendocument van de NHV is een gedragen blauwdruk te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om op eenduidige en effectieve wijze de kwaliteit van hartfunctieonderzoek te ondersteunen. Dat.

03-06-2021 Lees verder