Visiteur, iets voor jou?

Het is soms leuk om eens bij een ander in de keuken te mogen kijken. Als je hartfunctielaborant bent met enkele jaren werkervaring en lid van de NHV dan heb je die mogelijkheid.

Ruim 20 collega’s zijn al actief als visiteur voor de NHV.

Samen met de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) worden er jaarlijks 15 tot 20 hartfunctieafdelingen inclusief hartkatheterisatiekamer in het land gevisiteerd.

Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst voor alle visiteurs in Utrecht.

Hier worden de resultaten en ervaringen besproken en gedeeld van het afgelopen jaar. Ook is er een training en worden knelpunten of verbeteringen doorgesproken. Een informatieve en ook informele dag. De nascholingsdag wordt geaccrediteerd door de SBHFL.
Voor bepaalde regio’s zoals noorden, oosten van Nederland en regio noord Holland kunnen we nog visiteurs gebruiken.

Vind jij goede kwaliteit op de hartfunctieafdelingen ook heel belangrijk en wil je daar een steentje aan bijdragen?
Reiskosten worden vergoed en u ontvangt voor de visitatie een dagvergoeding.

Lijkt jou het visiteren naast leuk, ook leerzaam meld je dan aan via het mailadres van de visitatiecommissie van de NHV: nhvvisit@gmail.com

Voor informatie kun je je richten tot Jolanda van Dijk van de visitatiecommissie, zij begeleidt de nieuwe visiteurs, ze is bereikbaar via het hierboven vermelde mailadres.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de visitatiecommissie
Theo Voskuil, voorzitter