Beste leden, vrienden van de NHV

Voor u maar ook voor het bestuur, komen langzaam de laatste dagen van het jaar naderbij. Sinterklaas weer uitgezwaaid en hem een behouden vaart toegewenst. Nu volop in voorbereidingen voor het kerstfeest, gevolgd door de overgang naar het nieuwe jaar. Deze feesten staan voor gezelligheid, samenzijn, kerstdiner, lichtjes en misschien al een beetje nadenken over een vakantie voor het komende jaar. Druk, druk maar ook tijd om terug te kijken en plannen te maken.

Terugkijkend naar 2015 heeft de NHV een mooi jaar gehad op allerlei fronten. Allereerst is het aantal leden flink aan het groeien, blijkbaar biedt de NHV een podium voor vakmensen. Maar ook u bent een goede ambassadeur, u promoot uw beroepsvereniging en vertelt de voordelen van het lidmaatschap. Hiervoor onze dank voor uw inzet!

Vanaf 01-01-2016 is de NHV aangesloten bij NU’91. Belangrijk om te weten is dat NU’91 niet alleen onze collectieve belangen behartigt maar ook individuele belangen. NU’91 beschikt bijvoorbeeld over een uitgebreide juridische afdeling. Voor individuele belangenbehartiging moet je wel lid zijn van NU’91.

Leden van de NHV kunnen zich nu al aanmelden voor een duo-lidmaatschap en op die manier korting krijgen op de contributie van NU’91 Voor meer informatie over NU’91 en het DUO lidmaatschap, www.NU’91.nl

Hartfunctielaboranten die zich aanmelden voor de opleiding bij de LOI, daar biedt de NHV een aspirant lidmaatschap voor aan. Na aanmelding ontvangt de leerling een informatie pakket en een attentie. Wij wensen de leerlingen succes met de opleiding en hopen hen te verwelkomen op ons congres in 2016 of later.

De NHV visitatiecommissie, een trots van het bestuur. Danny Verbunt, voorzitter heeft samen met zijn commissieleden de visitaties een professioneel aanzicht gegeven. De visitaties worden uitgevoerd door bekwame visiteurs. Er is een zeer goede samenwerking en overleg met de NVVC.

Langs deze weg wil ik allen hartelijk danken en de wens uitspreken dat ook volgend jaar onze visitaties succesvol zijn.

Het bestuur van de NHV heeft afgelopen jaar hard gewerkt, waaronder de ledenadministratie geschoond en gedigitaliseerd. De NHV website die goed wordt bijgehouden van alle nieuwe ontwikkelingen en vacature plaatsingen.

Er zijn oriëntatie gesprekken geweest met o.a., VITHaS, Will, NVHVV, SBHFL , NVVC , voor het realiseren (i.s.m. CBO * ) van het profiel “waar moet een hartfunctieafdeling aan voldoen”

*Het CBO zet zich al ruim 30 jaar als referentie- en kennisinstituut en als implementatiecentrum met hart en ziel in voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Het bestuur, de penningmeester, secretaris, de congrescommissie en de visitatiecommissie kijken terug naar een positief jaar, allen hard gewerkt ter verbetering en versterking van de positie van hartfunctielaboranten, om de kwaliteit te verhogen en te bewaken.

Ik wil jullie danken voor de inzet, geduld en enthousiasme, en dat we nog lang mogen samenwerken.

Rest mij u een goede Kerst en jaarwisseling toe te wensen, een gezond 2016 voor u en uw familie.

Nieko Nierop, voorzitter