Van de voorzitter Danny Verbunt

Het jaar 2019, voor de NHV een bijzonder jaar, want de beroepsvereniging voor hartfunctielaboranten bestaat “35 jaar”.

De NHV blijft ook in 2019 volop in beweging, er lopen veel projecten: het normenkaderdocument voor hartfunctieafdelingen, het nieuwe beroeps -en competentieprofiel met de verschillende uitstromen. De nieuwe ontwikkelingen van het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het College Zorg Opleidingen (CZO). De NHV is hierbij nauw betrokken!

De visitatiecommissie is het huidige visitatie proces aan het digitaliseren, zodat de visiteurs tijdens de kwaliteitsvisitaties van de hartfunctieafdelingen, niet meer met papieren documenten hoeven te werken, maar alles digitaal.

De Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) zorgt voor verbetering en versterking van de positie van hartfunctielaboranten. De NHV behartigt de belangen van haar leden op vakinhoudelijk gebied. Zij stelt zich onder andere ten doel de kwaliteit van het beroep van hartfunctielaborant te verhogen en te bewaken.

Dat dit een inspiratiebron mag blijven voor onze leden, bundel de krachten

SAMEN STAAN WE STERK”

Namens het gehele NHV bestuur en de commissieleden, wens ik jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!