Beste NHV leden,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de verscherpte maatregelen van de overheid zijn zeer ingrijpend en raken ons allemaal.
24 uur per dag professionele zorg voor de Covid-19 (corona ) patiënten op de IC en verpleegafdelingen.
Om de specialisten en verpleegkundige te ontlasten worden er hartfunctielaboranten voor de dagelijkse ECG’s, ECHO cor, bij de Covid-19 patiënten en reguliere “gewone” patiënten ingezet. Een aantal ziekenhuizen zijn er ook al slaap – en bereikbaarheid diensten voor hartfunctielaboranten ingesteld.
Verpleegkundige die werkzaam zijn als hartfunctielaboranten, melden zich nu voor diensten bij de IC en verpleegafdelingen.

Het bestuur van de NHV heeft veel waardering voor de tomeloze en unieke inzet van alle medewerkers in de ziekenhuizen om in deze tijd alles te doen om goede zorg te blijven bieden.

Onze oprechte beste wensen gaan uit naar u en uw patiënten.

Namens het Bestuur,
Danny Verbunt, voorzitter NHV