Beste NHV leden,

Voor vakbondszaken  zal  de NHV zich  per 1 januari 2016 aansluiten bij NU’91. Zij zullen vanaf deze datum onze collectieve belangen gaan behartigen.

NU’91 is een organisatie die de belangen van diverse beroepsgroepen vertegenwoordigd. In eerste instantie waren dit vooral verpleegkundigen. In de loop der tijd zijn hier echter steeds meer andere medische disciplines aan toegevoegd. De verwachting is dan ook dat dit een doorzettende trend zal zijn.

De visie van NU’91 is helder, zij willen zich sterk inzetten, overal waar mogelijk, voor de professionalisering en zeker ook de zelfstandigheid van de gezondheidszorgers. Bij NU’91 staat niet alléén de collectieve belangenbehartiging centraal, maar ook de beroepsinhoudelijke zaken. Beeldvorming, waardering en kwaliteit van onderwijs/nascholing zijn een aantal kernwaardes die NU’91, in de behartiging van de belangen, hoog in het vaandel heeft staan.

Belangrijk om te weten is dat NU’91 niet alleen onze collectieve belangen behartigt maar ook individuele belangen. NU’91 beschikt bijvoorbeeld over een uitgebreide juridische afdeling. Voor individuele belangenbehartiging moet je wel lid zijn van NU’91. Leden van de NHV kunnen zich nu al aanmelden voor een duo-lidmaatschap en op die manier korting krijgen op de contributie van NU’91’

Voor meer informatie over NU’91 en het DUO lidmaatschap, zie: www.nu91.nl of open de NU’91 digitale flyer.

Teruggave kosten lidmaatschap

Je kunt de kosten van je lidmaatschap van de NHV geheel of deels vergoed krijgen van je werkgever,  omdat dit lidmaatschap van  een beroepsvereniging is die aangesloten is bij een vakbond.

Informeer bij jouw werkgever welke regeling voor jou van toepassing is!

Belastingvoordeel op je contributie

Als werknemer heb je het recht jouw werkgever te vragen de vakbondscontributie en/of contributie van je beroepsvereniging te voldoen uit je brutoloon. Dit verzoek kan door de werkgever niet worden afgewezen. Je hebt wel een overzicht van de door jou betaalde contributie nodig!

Door gebruik te maken van het meerkeuzesysteem (MKSA) kan geld worden ingezet voor tijd en tijd worden geruild voor geld, voor zover wet en cao dit toestaan. Het belastingvoordeel hoeft dus niet bij de werkkostenregeling (WKR) te worden ondergebracht, omdat het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) hier al in voorziet bij cao!

Combileden NHV & NU’91 kunnen voor verdere vragen over deze regeling het NU’91 Serviceloket bellen via 0302964144.

Met vriendelijke groet,

NHV bestuur