Bij een terugblik op het afgelopen jaar, kunnen wij spreken over een productief jaar waarbij o.a. de ledenadministratie volledig op orde is gezet, de website koppelingen gerealiseerd en een leidinggevenden dag georganiseerd.

Meer bekendheid van de vereniging bij alle hartfunctielaboranten en leidinggevenden in des landen, is in beweging gekomen door een goede PR. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet en toewijding van al onze werkgroepleden en visiteurs.

Waarvoor onze hartelijke dank!

De NHV blikt graag even met u vooruit op het nieuwe jaar waarin wij voornemens zijn onze professionalisering nog verder uit te breiden. Een voorbeeld hiervan is de start met de samenwerking met andere werkgroepen zoals: WIL, VITHAS, NVHVV, voor het realiseren van een profielschets van de “Hartfunctieafdeling”. Met daarbij de ondersteuning van NVVC, SBHFL, NVZ en IGZ. Het bekrachtigen door NVZ en IGZ van een verplichte opleiding waarvoor geldt “niet gecertificeerd is niet bevoegd”.

Tevens maken wij van deze mogelijkheid gebruik om u te informeren over het NHV congres op zaterdag 7 maart 2015 met als titel: ” Ritme uit het Ritme”. Het programma is rond en we hebben wederom interessante sprekers bereid gevonden om een bijdrage te leveren.

Het congres vindt plaats in Congrescentrum de ReeHorst te Ede. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Meer informatie op deze website en inschrijving kan via www.roijecongressen.com/nhv.

Met de NHV sta je sterk in je werk, maak daarom je collega lid!!

Het inschrijfformulier voor het NHV lidmaatschap is te vinden op de website www.hartfunctievereniging.nl/over-nhv/lidmaatschap/.

Bundel de krachten “SAMEN STAAN WE STERK”

Op de drempel van het nieuwe jaar danken wij u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en het prettige contact. Graag wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar, waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.

NHV bestuur