De NHV is de beroepsvereniging voor en van alle hartfunctielaboranten in Nederland.
Een hartfunctielaborant met specialisatie , richt zich als echocardiografist, specialist cardio-implantaten, holteranalist of hartkatherisatiespecialist, op optimale zorg in de hartfunctie- of interventiekamer.

Wij zetten ons al meer dan 30 jaar in voor professionalisering. Zo bewaken wij samen met jou de kwaliteit van je beroep en bevorderen we deze. Door onze samenwerking met NU’91 behartigen we het belang van jou en je positie.

We werken samen met erkende opleidingsinstituten. Niet alleen voor de opleiding tot hartfunctielaborant, maar ook voor bij- en nascholing. Je bekwaamheid blijft hierdoor geborgd. Met ons jaarlijks NHV congres bieden we je de mogelijkheid met vakgenoten samen te komen om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen en actuele ontwikkelingen te delen. Elke maand houden we je via een online nieuwsbrief op de hoogte van actuele ontwikkelingen en vacatures.

Als Hartfunctielaborant in opleiding werk je op geaccrediteerde hartfunctie- en interventieafdelingen.
We hebben een eigen beroepsregister, dat door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) beheerd wordt.

We bewaken de kwaliteit door de gezamenlijke kwaliteit visitaties, met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologen (NVVC).
Samenwerking met aan ons beroep verwante beroepsverenigingen, zoals de Vereniging van Technisch Hartfunctiespecialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV).

Als lid krijg je toegang tot een ledenportaal, waarbij je toegang krijgt tot je eigen gegevens en geattendeerd kunnen worden op voor jou relevante specifieke vakinformatie.
Als hartfunctielaborant in opleiding bieden we je een aspirant lidmaatschap aan voor maximaal 2 jaar.

Sinds 2016 is de NHV aangesloten bij NU’91. Dit is de grootste en enige onafhankelijke vakbond/beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.
NU’91 behartigt onze belangen. Leden en aspirant leden van de NHV kunnen zich aanmelden voor een duo-lidmaatschap en op die manier korting krijgen op de contributie van NU’9

Met vriendelijke groet,

NHV Bestuur