NHV lid van het Jaar 2019 “NIEK GROOT”

NIEK GROOT, heeft tijdens het jubileumcongres de: “Harriette Verwey Award” in ontvangst genomen. Niek is een hartfunctielaborant in “Hart en Nieren”, met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is genomineerd mede voor zijn enorme inzet bij de oprichting van de NHV en de opleiding SBHFL..

25-04-2019 Lees verder

Handleiding Registreren en of inloggen in het NHV ledenadministratie systeem ONLINE

Klik hier voor de Handleiding Registreren en of inloggen in het NHV ledenadministratie systeem ONLINE.

18-12-2018 Lees verder

Van de voorzitter Danny Verbunt

Van de voorzitter Danny Verbunt Het jaar 2019, voor de NHV een bijzonder jaar, want de beroepsvereniging voor hartfunctielaboranten bestaat “35 jaar”. De NHV blijft ook in 2019 volop in beweging, er lopen veel projecten: het normenkaderdocument voor hartfunctieafdelingen, het nieuwe beroeps -en competentieprofiel met.

03-12-2018 Lees verder

Klachten bewegingsapparaat Echografisten

De NHV heeft  onlangs een brandbrief ontvangen over klachten bewegingsapparaat Echografisten, die werkzaam  zijn op verschillende afdelingen zoals radiologie, urologie, cardiologie, vaatdiagnostiek en verloskunde-gynaecologie. Het NHV bestuur steunt deze brandbrief en neemt de problematiek en oplossingen mee  o.a. tijdens de kwaliteit visitatie van.

04-10-2018 Lees verder

Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) PRIVACYVERKLARING

Hoe wordt informatie bewaard en veiliggesteld? De NHV ziet het als zijn plicht om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt.

16-07-2018 Lees verder

Ontwikkelingen in het recht: de ontslaggronden

Een nieuw kabinet brengt, zoals gewoonlijk ook weer nieuwe wetten met zich mee. De komende tijd zal ik een aantal van die nieuwe regelingen aan de orde laten komen maar: let wel het gaat hier (nog) niet on nieuwe wetten maar slechts om.

11-06-2018 Lees verder