Hoe wordt informatie bewaard en veiliggesteld?
De NHV ziet het als zijn plicht om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt in een beveiligde omgeving, waarvoor verwerkingsovereenkomsten voor zijn opgesteld.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres, en woonplaats. Maar ook e-mailadres, telefoonnummers en postcodes met huisnummers en bankgegevens, zijn persoonsgegevens.

Uiteraard worden persoonsgegevens van onze leden, bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de NHV zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG), welke met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

 • Lidmaatschap
  Wanneer u een NHV-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
 • Wanneer u contact heeft met de NHV
  Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de NHV website, inlogt op uw account.
 • Ontvangen van de NHV nieuwsbrief
  U kunt u hiervoor altijd afmelden door (link onder aan nieuwsbrief).
 • Inzage persoonsgegevens
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en of te wijzigen.
  Hiervoor heeft u inloggegevens ontvangen voor de ledenadministratie online. U kunt inloggen bij ledenportal via de NHV website inloggen op MIJN NHV
 • Gebruik van persoonsgegevens door derden
  De NHV laat géén gebruik maken van persoonsgegevens door derden.
  De papieren vacature wordt door de NHV verzonden naar de leden!
 • Wij beschermen uw persoonsgegevens
  We hebben die gegevens nooit verkocht aan derden en dat zullen we ook nooit doen.
 • Bewaartermijn van gegevens
  De NHV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.Nadat er geen relatie meer bestaat tussen u en de NHV worden de gegevens niet langer dan 60 dagen bewaard, behoudens in geval van de NHV op grond van wet-en regelgeving een langere termijn dient aan te houden.
 • Beveiliging
  De NHV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.