De NHV heeft  onlangs een brandbrief ontvangen over klachten bewegingsapparaat Echografisten, die werkzaam  zijn op verschillende afdelingen zoals radiologie, urologie, cardiologie, vaatdiagnostiek en verloskunde-gynaecologie. Het NHV bestuur steunt deze brandbrief en neemt de problematiek en oplossingen mee  o.a. tijdens de kwaliteit visitatie van hartfunctieafdelingen van ziekenhuizen. Tevens is deze brief onder de aandacht gebracht bij de werkgroep echocardiografie van de NVVC. Klik hier voor de brandbrief.