Keurmerk Kwaliteit Hartfunctieafdelingen

Wat willen we met een Keurmerk?
Eind 2016 is het traject voor de ontwikkeling van een NHV-keurmerk voor hartfunctieafdelingen van start gegaan. Het keurmerk moet laten zien, dat de betreffende afdeling voldoet aan de state-of-the- art kwaliteitsnormen, gericht op topklinische zorg, met minimale complicaties. Het doel moet zijn: kwalitatief goed onderzoek voor een optimale behandeling.

Te denken valt aan eisen op het gebied van:
• de uitvoering van het hartfunctieonderzoek
• opleiding hartfunctielaborant met vier specialisaties:
o Echocardiografie
o Holter-analyse
o Cardio-implantaten
o Hartkatheterisatie
• bevoegdheid en bekwaamheid, “de juiste deskundigheid”, bij en nascholing
• state-of-the- art apparatuur en bewezen methoden
• organisatorische randvoorwaarden
• CAO

De doelstelling is om een gedragen blauwdruk te ontwikkelen, op basis van bestaande richtlijnen en het NHV visitatie-instrumentarium i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), en op basis van de input vanuit het werkveld.

Waarom is zo’n keurmerk belangrijk?
Met de eisen uit het keurmerk, laten we zien wat we van de kwaliteit van elke hartfunctieafdeling verwachten. Het stelt dus eigenlijk de standaard. Met een onafhankelijke toetsing op het keurmerk wordt de kwaliteit van elke deelnemende hartfunctieafdeling inzichtelijk. Kwaliteit die ervoor zorgt dat de patiëntveiligheid optimaal is, de medewerkers deskundig en tevreden zijn en effectief en efficiënt onderzoek kan worden uitgevoerd.

Hoe gaan we dat klaarspelen?

Zonder inbreng van alle belangrijke partijen in het veld van het hartfunctie-onderzoek komt er geen gedragen keurmerk. Vandaar dat we u / deze partijen nodig hebben en intensief zullen betrekken in de opzet ervan. In elk geval doen mee: de NHV, de NVVC, Stichting Beroeps Opleiding Hartfunctielaboranten(SBHFL), VITHaS, CZO, NFU, NVHVV, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), NVZ en de IGZ . De NHV is de initiatiefnemer en zal samen met RONT (voorheen onderdeel van TNO) de coördinatie verzorgen.
We beginnen met het inventariseren van bestaande richtlijnen. Denk aan de NVVC SOP’s en het NHV visitatie-instrumenten het beroepsprofiel Hartfunctielaborant. De NHV-‘werkgroepen’ leveren op basis van deze inventarisatie, schriftelijk de eerste bouwstenen voor het keurmerk.

Daarna voeren we gesprekken met vertegenwoordigers van een aantal stakeholders bovenstaande partijen over de te stellen eisen aan een ‘goede’ hartfunctieafdeling. Er wordt een eerste concept gemaakt, in een bijeenkomst met de contactpersonen van de werkgroepen getoetst en aangepast. In een volgende, tweede bijeenkomst met belangrijke stakeholders als de NVZ , IGZ en ZN , wordt het concept voor het keurmerk getoetst en verrijkt. Dit doen we met behulp van een electronisch vergadersysteem om snel een veelheid van informatie over toepassing van het keurmerk te kunnen verwerken. Bij het keurmerk hoort, behalve de eisen zelf, ook een visitatie- of toetsingswijze. Het concept-keurmerk wordt vervolgens in de praktijk getoetst in minimaal 2 ziekenhuizen. Het keurmerk is af als het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd is, waarmee het een landelijk erkende, onafhankelijke status krijgt. Het streven is om eind 2018 het Keurmerk gereed te hebben, zodat hartfunctieafdelingen vanaf dat moment kunnen opgaan voor een certificaat.

OPROEP: Input vanuit het werkveld “de werkgroepen”

Veel van de input voor het keurmerk, komt van de hartfunctielaboranten met de specialisaties:
• ECHO
• Holteranalyse
• Cardio-implantaten
• HCK/ Diagnostische en Interventie

Vijfde werkgroep:
• Basis hartfunctielaborant voor : ECG en Inspannings SOP

Om goed te weten wat in de praktijk belangrijk blijkt voor de kwaliteit, is het van belang dat u als professional uw input geeft voor het realiseren van het keurmerk. Dit doen we door ‘werkgroepen’ op de bovengenoemde specialisaties aan de hand van een format te vragen welke elementen belangrijk zijn om in een keurmerk op te nemen. Iedere werkgroep werkt de vragen uit die in het format worden aangeleverd. Voor elke werkgroep zal er een contactpersoon zijn. Deze contactpersoon verzamelt alle input van haar leden en levert dit als één totaal aan als input voor het keurmerk. Zoals eerder aangegeven, zullen er daarnaast voor de contactpersonen van de werkgroepen 1 à 2 bijeenkomsten georganiseerd worden.

Bent u enthousiast en doet u mee aan het realiseren van dit keurmerk? Meld u dan aan voor een werkgroep

Stuur een e-mail met onderstaande gegevens naar: info@hartfunctievereniging.nl

Naam:

Adres/wpl:

Tel:

Email:

Specialisatie:

Werkgever:

Keuze werkgroep: