Wij, drie onderwijsinstellingen die studenten opleiden tot hartfunctielaborant, longfunctie analist en/of laborant klinische neurofysiologie, laten gezamenlijk een (arbeidsmarkt-) onderzoek uitvoeren met als uiteindelijk doel het onderwijs te optimaliseren. Wij zijn:

  1. LOI Hogeschool: bacheloropleidingen: Hartfunctielaborant, Longfunctie-analist en Laborant Klinische Neurofysiologie;
  2. Hogeschool Arnhem Nijmegen: bacheloropleiding Medische Hulpverlening, differentiatie Cardiodiagnostiek (c.q. hartfunctie). KNF wordt overwogen;
  3. Zuyd Hogeschool: bacheloropleiding Mens en Techniek / Biometrie, afstudeerrichting Klinische Diagnostiek met drie specialisaties: Hartfunctie, Longfunctie en KNF.

Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in wat belangrijk is voor de omvang, vorm en inhoud van toekomstige opleidingen.

Met deze enquȇte verzamelen wij gegevens over de huidige arbeidsmarkt, zoals aantal werkzame personen, omvang van de aanstelling, lengte van dienstverband, leeftijd, pensioneringsdatum, gevolgde opleidingen.

Om ook een beeld te krijgen van de toekomstige behoeften en de richting waarin de opleidingen zich moeten ontwikkelen, organiseren wij werkconferenties voor beroepsbeoefenaren, medisch specialisten en andere betrokkenen. Daarnaast gaan we een interviews houden met functionarissen die goed zijn ingevoerd in vraagstukken van arbeidsmarkt en opleiden in de zorg.

Deze bronnen vullen elkaar aan. Door met direct betrokkenen te communiceren over vorm en inhoud van de opleiding dragen zij bijdragen aan de afstemming van het onderwijs op de vereisten vanuit de zorg.

De eerste fase in het project is deze arbeidsmarkt-enquȇte om de beroepsgroepen “in kaart” te brengen. Daarnaast worden vragen gesteld aan degenen die zorgen voor de praktijkbegeleiding van studenten. En tot slot richten we ons op de leidinggevenden van afdelingen om inzicht te krijgen in de omvang van de formatie en eventuele problemen bij de personeelswerving.

De enquȇtegegevens worden na de zomer van 2016 geanalyseerd. Wij, en met ons de betrokken beroepsverenigingen, hopen van harte dat u de vragenlijst zult invullen.

Het invullen neemt naar verwachting ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag.

Dit is de link naar de vragenlijst: https://q.mwm2.nl/4C25d10kmUSVZxrzLb03Hw