Verstandig eten, voldoende beweging, niet roken, een gezond gewicht, en een  niet-afwijkende bloedsuikerspiegel, bloeddruk en cholesterolwaarde.

Deze 7 idealen van de American Heart Association (AHA) houden niet alleen het hart gezond, maar gaan ook gepaard met een lager risico op kanker. Dat blijkt uit gegevens van 13.253 deelnemers aan het  Amerikaanse ARIC-cohort, dat in de periode 1987-2006 werd gevolgd (Circulation.  2013;127:1270-5). Dit cohort was opgezet om risicofactoren voor hart- en vaatziekten te achterhalen. Nu zijn de gegevens opnieuw geanalyseerd, maar dan  met het oog op het ontstaan van kanker. Het gaat om 4 gedragingen – niet roken, gezond dieet, BMI en voldoende bewegen – en 3 streefwaarden – bloeddruk <  120/80 mmHg, cholesterolwaarde < 5,2 mmol/l en nuchtere bloedsuikerspiegel < 5,6 mmol/l, allen zonder behandeling. Deelnemers die 6 of 7  doelen haalden, hadden de helft minder kans op kanker vergeleken met degenen die  er niet 1 haalden (hazardratio: 0,49). Helaas viel maar 2,7% van de deelnemers  in deze gunstige categorie, en ook de ongezondste groep was dunbevolkt (2,8%).  Optimale gezondheid is al helemaal uniek: slechts 16 personen in het hele cohort  haalden alle 7 doelen (0,1%). De meesten haalden er 2 (25,9%) of 3  (26,3%). Wel gaat elk extra gehaald doel gepaard met een  significant lager risico op kanker. De absolute risicoreductie is echter niet  enorm: van een incidentieratio van 14,3 per 1000 personen per jaar bij 1 of 2  gehaalde doelen tot 9,0 bij 6 of 7 doelen. De onderzoekers pleiten  voor samenwerking tussen belangenorganisaties van verschillende  patiëntengroepen. Heldere en eenduidige leefstijladviezen voor de preventie van  verschillende ziekten zouden kunnen bijdragen aan een betere aanvaarding en  opvolging ervan.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1720

Bron: www.ntvg.nl, door Esther van  Osselen