Beste hartfunctielaboranten, Zoals jullie weten is het nieuwe registratiesysteem van de SBHFL sinds het eerste kwartaal van 2021 functioneel. Veel laboranten zijn inmiddels al met hun persoonlijk profiel gemigreerd naar het nieuwe systeem. Lees verder in bijgevoegd document

Bericht voor hfl SBHFL 2022