De AVBZ bestaat uit beroepsverenigingen die vanuit hun professionele visie erkennen dat zij voor hun leden een sterke positie nodig hebben van waaruit zij in gezamenlijk verband invloed willen uitoefenen op beleid dat wordt gevoerd binnen de gezondheidszorg en welzijn sector… lees verder www.avbz.nl