Beste leden,

Hart en Hartfunctie is een mooie titel en op het lijf geschreven, van de NHV. Precies dat wat ons samenbindt.

Hartverwarmend was ook mijn afscheid bij het laatste congres. Hartverwarmende woorden in de speeches en door leden in de wandelgangen en bij de uitgangen. Veel dank daarvoor. Ook dank ik de overige leden van het dagelijks bestuur voor de goede en fijne samenwerking. Zonder hun inzet waren we niet zover gekomen. Het was tijd om te gaan. De NHV is gegroeid, de club doet het goed. Het ledenaantal is gegroeid en we zijn met elkaar professioneel gegroeid.

De NHV is, zoals u hoorde op het congres, op vele gebieden actief en zal dat blijven. De nieuwe voorzitter Danny Verbunt kan voortborduren op een gezonde organisatie. Hij is enthousiast om samen met u de NHV eer aan te doen en verder te laten groeien.

Ik wens hem en het dagelijks bestuur al het goede toe. Dat wens ik u ook, in uw werkzame en in uw persoonlijk leven. Dank dat we samen een aantal jaren met elkaar mochten optrekken.

Tot ziens,

Nieko Nierop