Maak een collega lid en ontvang beide een cadeaubon van € 10,00

De ‘NHV’ is de beroepsvereniging voor alle hartfunctielaboranten in Nederland.

Wij zetten ons al meer dan dertig jaar in voor professionalisering. Wij bevorderen en bewaken samen met jou de kwaliteit van je beroep. Door onze samenwerking met vakbond ‘NU’91’ behartigen we het belang van jou en je positie. We werken samen met erkende opleidingsinstituten. Dat geldt niet alleen voor de opleiding tot hartfunctielaborant, maar ook voor bij- en nascholingen. Je bekwaamheid blijft hierdoor geborgd. Met ons jaarlijkse NHV-congres (korting voor NHV-leden) bieden we je de mogelijkheid met vakgenoten samen te komen om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen en actuele ontwikkelingen te delen. Elke maand houden we je via een online nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en vacatures. Informatie vind je ook op onze website: www.hartfunctievereniging.nl

Kwaliteit bewaking hartfunctieafdelingen
De NHV bevordert kwaliteit door de hartfunctieafdelingen samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologen (NVVC) regelmatig te visiteren. Per jaar komen zo’n vijftien tot twintig ziekenhuizen en privéklinieken aan de beurt.

Er bestaat een hechte samenwerking met beroepsverenigingen die aan ons beroep verwant zijn zoals de Vereniging van Technisch Hartfunctiespecialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV).

Lidmaatschap bij de NHV
· Wij bieden voor de eerste twee jaar van de opleiding tot basis-hartfunctielaborant, een aspirant lidmaatschap aan van € 30,00 per jaar.

· Na behalen van het ‘Certificaat basis-Hartfunctielaborant’ kost een lidmaatschap van de NHV € 59,00 per jaar.

Je kunt de kosten van je lidmaatschap geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen van je werkgever omdat het lidmaatschap is van een beroepsvereniging die aangesloten is bij een vakbond.

Belastingvoordeel op uw contributie.
Als werknemer hebt u het recht uw werkgever te vragen de vakbondscontributie en/of de contributie van uw beroepsvereniging te voldoen uit uw brutoloon

Informeer bij jouw werkgever welke regeling voor jou van toepassing is!

Als NHV-lid krijg je toegang tot een ledenportaal waarin je toegang krijgt tot je eigen gegevens en waarin je geattendeerd wordt op relevante specifieke vakinformatie Denk daarbij aan:

Ø vacatures voor gediplomeerden

Ø geaccrediteerde NHV congres

Ø bij-nascholing

Ø opleiding

Ø ontwikkelingen kwaliteitseisen.

Sinds 2016 is de NHV aangesloten bij NU’91. Dit is de grootste en enige onafhankelijke vakbond/beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, laboranten en verzorgenden in Nederland. NU’91 behartigt onze belangen. Leden van de NHV kunnen zich aanmelden voor een duo-lidmaatschap en op die manier korting krijgen op de contributie van NU’91.

Voor hartfunctielaboranten in opleiding, is het lidmaatschap van vakbond NU’91 het eerste jaar gratis.

Mail jouw naam als NHV lid, de naam en email adres van je collega die lid wil worden naar info@hartfunctievereniging.nl

Je collega ontvangt van ons een e-mail voor inschrijving. Als het lidmaatschap is afgerond is ontvang jij en je collega de cadeaubon.