Vanaf 2017 zijn beroepsvereniging de NHV en de SBHFL in gesprek geweest met het College voor Zorgopleidingen (CZO).

Het doel was om te verkennen voor mogelijkheden onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het CZO.

Na overweging nemende van onderstaande punten heeft de NHV besloten (na overleg met de NVVC, VITHaS en SBHFL) om voorlopig niet met het CZO-traject door te gaan. Het lijkt de NHV verstandiger om nu pas op de plaats te maken. Indien het CZO een accreditatie kan bieden voor de volledige opleiding en kan worden meegenomen in de ontwikkelingslijst van het programma CZO-Flex level, dan gaat de NHV graag opnieuw in gesprek.

De belangrijkste overwegingen:

Het onderbrengen bij het CZO zou betekenen dat er een verschraling zou plaatsvinden van de theorie en praktijk studie-uren, waardoor deze onvoldoende aansluit t.o.v. de huidige studie-uren belasting van de HBO hartfunctieopleiding van de LOI.

De nieuwe opleiding accreditatie route van het CZO leverde praktische problemen met de uitvoerbaarheid ten aan zien van het huidige opleidingsaccreditatie systematiek.

Door een overgang van de opleidingsaccreditatie naar CZO zou de opleiding tot HBO hartfunctielaborant daardoor haar NVAO accreditatiestatus en daarmee een erkend HBO bachelor programma op korte termijn verliezen.

Uiteindelijk is door de beroepsverenigingen (NHV, NVVC en VITHaS) besloten om de opleiding van hartfunctielaboranten met de huidige kaders voort te zetten en vooralsnog zelfstandig te blijven. Uiteraard in samenwerking met erkende opleidingsinstanties.

Het huidige opleidingstraject tot hartfunctielaborant:

·         Algemeen Hartfunctielaborant 1e & 2e leerjaar hartfunctieopleiding LOI NLQ5, na afronding kun je het certificaat algemeen hartfunctielaborant aanvragen bij de SBHFL, tevens registratie in het beroepsregister.

·         HBO LOI hartfunctielaborant met 1 uitstroom specialisatie NLQ6 Ambulante ECG monitoring/holter, Echocardiografie, hartkatheterisatie (diagnostisch), Cardio-implantaten/ technische hartstimulatie specialist, tevens registratie in het beroepsregister HBO hartfunctielaborant met specialisatie uitstroom(en).

·         Een 2e specialisatie uitstroom als post-HBO is mogelijk bij de LOI of Inholland post-HBO voor de echocardiografie.

2e traject opleiding hartfunctielaborant mogelijk:

·         Afronding van HBO opleiding, de HBO Han Bachelor Medische Hulpverlener (BMH) cardiale diagnostiek of HBO Zuyd Biometrie hartfunctie. Bij de SBHFL aanvraag voor het certificaat algemeen hartfunctielaborant,  tevens registratie in het beroepsregister.

·         Post-HBO uitstroom specialisatie is mogelijk bij de LOI of Inholland post-HBO voor de echocardiografie. Tevens registratie in het beroepsregister Post-HBO hartfunctielaborant met uitstroom specialisatie.

Opmerking:

Indien men alleen het certificaat algemeen hartfunctielaborant 1e & 2e leerjaar LOI heeft afgerond, heb je geen afgeronde HBO opleiding hartfunctielaborant.

Zou je daarna de post-HBO echocardiografie Inholland hebben behaald, heeft dit als consequentie dat de SBHFL dit certificaat niet erkend en kun je jezelf niet laten registreren in het beroepsregister SBHFL als echocardiografist. De reden is dat je géén afgeronde HBO opleiding bezit.