UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering (de ALV) :

De ALV zal online plaatsvinden
Maandag 17 april 2023
Aanvang 19.30 uur

De jaarstukken 2022 en de Zoomlink, ontvangt u  per email  twee weken vooraf de ALV .