Beste leden,

Het Bestuur van de NHV heeft aan de LOI , de meest gestelde vragen voorgelegd over praktijkdeel en studie-urenbelasting, en gevraagd of zij daar een reactie op willen geven.

Zie onderstaande reactie van de LOI !

Praktijkdeel van de opleiding en studie-urenbelasting

Werkplekleren neemt binnen de bacheloropleiding Hartfunctielaborant van LOI Hogeschool een belangrijke plaats in. Door te oefenen in de praktijk krijgen studenten de mogelijkheid om zich de vaardigheden eigen te maken die ze als afgestudeerd hartfunctielaborant moeten beheersen. Het belang van werkplekleren is ook weerspiegeld in het curriculum, aan het praktijkdeel van de opleiding wordt namelijk de helft van het totaal te behalen studiepunten toegekend. Vanuit het werkveld hebben we signalen binnengekregen dat er wat vragen zijn over de studie-urenbelasting, hoofdzakelijk met betrekking tot het praktijkdeel van de opleiding, en daarom lichten wij dit hier graag verder toe.

Binnen de bacheloropleiding Hartfunctielaborant maken wij gebruik van het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) om de studielast van een module te bepalen. Het ECTS-systeem wordt binnen de Europese Unie gebruikt als gestandaardiseerde methode om de transparantie van opleidingen te vergroten en de vergelijking en transfer van credits, behaald bij verschillende onderwijsinstellingen, mogelijk te maken. Eén ECTS (ook wel aangeduid als 1 EC) staat gelijk aan 28 studie-uren. Wordt er voor een module 5 EC toegekend bij afronding, dan is de studiebelasting voor die module dus 5 x 28 = 140 studie-uren. Studie-uren omvatten alle activiteiten die een student uitvoert voor zijn of haar opleiding waaronder het bestuderen van de leerstof, het leren op de werkplek, het maken van examens en het volgen van contactdagen.

De volledige bacheloropleiding Hartfunctielaborant omvat 240 EC waarvan 120 EC gekoppeld zijn aan het praktijkdeel van de opleiding. Dit praktijkdeel is opgedeeld over de drie leerjaren in blokken praktijk van elk 40 EC. Per leerjaar komt de studiebelasting voor het praktijkdeel dus uit op 40 x 28 = 1.120 studie-uren. Dit betekent echter niet dat elke student exact 1.120 uur bezig is per leerjaar om het praktijkdeel af te ronden. Individuele verschillen zoals voorkennis en affiniteit met een onderwerp kunnen ervoor zorgen dat het een student meer of minder tijd kost om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken en de praktijkopdrachten uit te voeren en dit heeft op zijn beurt weer invloed op het totaal aantal benodigde uren om het praktijkdeel binnen een leerjaar daadwerkelijk af te ronden.

Contactdagen

De organisatie van de contactdagen binnen de bacheloropleiding Hartfunctielaborant gaat veranderen. In het verleden werden de contactdagen in leerjaar 1 en leerjaar 2 (met uitzondering van de contactdag EBP) verzorgd door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Vanaf het najaar 2022 zal dit wijzigen en worden alle contactdagen in leerjaar 1 en 2 verzorgd door de LOI. Daarnaast zal ook de inhoud van de contactdagen aangepast worden. Studenten kunnen zich

binnenkort via hun campus omgeving inschrijven voor de reeks Contactdagen I en Contactdagen II die in het najaar van 2022 zullen plaatsvinden.