Vind jij goede kwaliteit op de hartfunctieafdelingen ook heel belangrijk en wil je daar een steentje aan bijdragen? Lijkt jou het visiteren naast leuk ook leerzaam?  Je ontvangt een ruime dagvergoeding en uiteraard reiskostenvergoeding. Inwerk periode:  twee visitaties als aspirant visiteur, naast twee geroutineerde visiteurs. Waarna je daarna als visiteur, altijd samen met een andere visiteur , het ziekenhuis visiteert.

Er waren veel positieve en enthousiaste leden bij het NHV congres, om zich aan te melden als visiteur …nog niet gedaan?

Meld je dan NU aan als NHV VISITEUR!!!

Stuur een email naar nhv@ziggo.nl met je naam en je ontvangt spoedig een reactie van de visitatiecommissie.

Hieruit kunnen jullie opmaken dat we belang hechten aan voldoende visiteurs. De cardiologen en de leidinggevenden van de hartfunctie Interventie/hartkatheterisatie afdeling, zij ondersteunen dat de medewerkers mee gaan visiteren.

Van de leidinggevenden vragen wij ook de medewerkers uit het eigen team twee- driemaal per jaar, een dag uit te roosteren om jullie zo de gelegenheid te bieden andere ziekenhuizen te visiteren.

Wij hopen jou binnenkort als visiteur welkom te kunnen heten!

LEES VERDER