Korte beschrijving van de hartfunctie-opleiding Mens&Techniek|Biometrie, Zuyd Hogeschool

Als bacheloropleiding van Zuyd Hogeschool leiden we inmiddels via ons klinisch-diagnostisch uitstroomprofiel al een flink aantal jaren studenten op voor de hartfunctie. We doen dit vooral in samenwerking met ziekenhuizen in het zuidoosten van het land, dus wellicht dat onze naamsbekendheid in andere delen van het land nog niet optimaal is. Daarom willen we onszelf hieronder als opleiding voorstellen en toelichten wat wij precies binnen de hartfunctie doen.

Wij zijn als opleiding Mens en Techniek|Biometrie een unieke bacheloropleiding in Nederland, een studie op het snijvlak van de domeinen techniek en gezondheidszorg, die zich inhoudelijk richt op het ‘meten aan de mens in het kader van gezondheidszorg’. Binnen het onderwijs wordt het meten aan de mens dan ook vanuit beide domeinen bekeken. Zo is er rondom hartfunctie bijvoorbeeld enerzijds aandacht voor ziekteleer en diagnostiek en komen anderzijds ook de meer technische aspecten van het meten aan bod, zoals databewerking, beeldvormende technieken en sensoren. Zeker in een tijd waarin technologische ontwikkelingen in een hoog tempo verlopen, zien wij als opleiding een belangrijke rol voor onze afgestudeerden in het vertalen en implementeren van deze ontwikkelingen naar en in de zorg.

De opleiding kent verschillende afstudeerrichtingen, waarvan de Klinische Diagnostiek er één is. De hartfunctie is naast de longfunctie en klinische neurofysiologie één van de specialisaties binnen deze richting. Deze specialisatie vindt voornamelijk plaats in de laatste 2 studiejaren, die voor een groot deel worden ingevuld met praktijkstage op de hartfunctie-afdeling. We hebben er als opleiding bewust voor gekozen om onze studenten breed op te leiden in de diagnostische onderzoeken uit elke hartfunctiespecialisatie: ECG/ergometrie, ambulante ECG monitoring/holter, pacemaker/ICD, hartkatheterisatie en echocardiografie. Afgestudeerde biometristen Hartfunctie zijn op dit moment door de SBHFL erkend als algemeen hartfunctielaborant en kunnen zich als zodanig door de SBHFL laten registreren in het beroepsregister. Via een post-HBO specialisatie uitstroom van 1 jaar kunnen zij zich verder ontwikkelen tot gespecialiseerd hartfunctielaborant.

Onderstaand filmpje van een hartfunctie-stagiair is onlangs gemaakt in samenwerking met het Catharina ziekenhuis en de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV). Dit geeft een goed beeld van het werk van de biometrist Hartfunctie.

Klik hier voor het filmpje

We zijn op dit moment aan het verkennen of we onze hartfunctiemodules ook kunnen gaan aanbieden als verkort post-HBO onderwijs, bijvoorbeeld voor zorgprofessionals die zich willen omscholen.

Tot zover onze beschrijving in een notendop. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zuyd.nl/biometrie.