Beste NHV lid,

De visitatiecommissie van de NHV is op zoek naar visiteurs , met name voor het noorden en oosten van Nederland.

Visiteur, iets voor jou?

Het is soms leuk om eens bij een ander in de keuken te mogen kijken.

Als je hartfunctielaborant bent met enkele jaren werkervaring en lid van de beroepsvereniging NHV dan heb je die mogelijkheid.

Ruim 20 collega’s zijn al actief als visiteur voor de NHV. Samen met de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) worden er jaarlijks 15 tot 20 hartfunctieafdelingen inclusief hartkatheterisatiekamer in het land gevisiteerd.

Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst / geaccrediteerde scholing dag  ( SBHFL) voor alle visiteurs in Utrecht. Hier worden de resultaten en ervaringen besproken en gedeeld van het afgelopen jaar. Ook is er een training  verslaglegging en worden knelpunten of verbeteringen doorgesproken. Een informatieve en ook informele dag.

Nieuwsgierig ?  Lees verder de bijlage

Met vriendelijke groet,

Willem Wullink,  NHV visitatie-coordinator

De NHV visitatiecommissie is op zoek naar visiteurs