Opleiding

Er is een landelijke, erkende HBO-opleiding tot Hartfunctielaborant. Deze opleiding valt onder de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL). Deze stichting is opgericht voor de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) en de NHV, met steun van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen). Het bestaat uit een hoofdbestuur met verschillende bestuurscommissies (onderwijs-, examen- en accreditatiecommissie). In alle commissies wordt gestreefd om zowel de hartfunctielaboranten als cardiologen zitting te laten nemen.

Voor de inhoudelijke uitvoering van de opleiding  is de SBHFL een samenwerking met de LOI (Leidse Onderwijs Instelling) aangegaan.  Zij draagt zorg voor het lesmateriaal, het afnemen van examens en  de lesdagen.

Klik hier voor het ‘Beroepsprofiel’ Hartfunctielaborant…. Beroepsprofiel-NHV