Nascholing

  • Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, Coordineert en initieert (na)scholing ingericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland. Klik op de link om verdere nascholing via de CVOI te bekijken. http://www.cvoi.nl/cursusaanbod.html

De nascholing voor de Hartfunctielaborant