De Hartfunctielaborant

Een Hartfunctielaborant is een persoon die functieonderzoek van het hart en de bloedsomloop kan verrichten en artsen (met name cardiologen) in voorkomende gevallen assisteert bij ingrepen aan hart en bloedsomloop.

Het zijn vakmensen met een duidelijke taakomschrijving én een sterke eigen verantwoordelijkheid: onderzoeken worden zelfstandig verricht en de resultaten dragen in belangrijke mate aan diagnose en behandeling van cliënten. Contacten met cliënten zijn veelal kortdurend, maar wel intensief. Lees nog veel meer over het profiel van de Hartfunctielaborant en klik hier door… beroepsprofiel Hartfunctielaborant

Het profiel van de Hartfunctielaborant