Met trots bieden wij de NHV- leden de nieuwe beroepsprofielen aan.

Vanaf begin 2018, is er op plezierige wijze met ontwikkelteams van hartfunctielaboranten, cardiologen, specialistisch verpleegkundigen en studenten in opleiding samengewerkt. Wij hebben met hen vastgesteld hoe de bekwaamheid van algemeen hartfunctielaborant, holteranalist en echocardiografist zich heeft ontwikkeld en welke richting deze beroepen opgaan. Zo is er behoefte aan meer instroom en doorstroom. Zowel buiten als binnen het domein van hartfunctielaboranten. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen of verwante medisch technische beroepen.

We hebben de beroepen in kaart gebracht door de competenties in te delen volgens het CanMEDS- model, een internationale standaard in de zorg. Binnen dit model komen naast de vakinhoudelijke competenties ook 21e eeuwse vaardigheden aan bod, zoals effectief communiceren, samenwerken, wendbaarheid en creatief- en kritisch denken. Vervolgens hebben we het bekwaamheidsniveau bepaald, de kritische beroep situaties beschreven, de taakgebieden, wat men moet kennen en kunnen en wat gewenste beroepsresultaten zijn.

Het resultaat van twee jaar lang investering door de NHV leverde drie nieuwe beroepsprofielen op.

Dat zijn de profielen voor:
Algemeen hartfunctielaborant
Echocardiografist
Holteranalist
Beroepsprofiel medewerker HCK diagnostisch

Inmiddels zijn ze door NHV NVVC en SBHFL besturen, vastgesteld en aangeboden aan het College Zorgopleidingen. Met deze drie nieuwe beroepsprofielen is er een stevige basis voor de toekomst.

De beroepsprofielen zijn mede ontwikkeld door Michiel Veldhuisen. Hij is gespecialiseerd in alles op het gebied van kwaliteit en innovatie van leren en ontwikkelen. Met zijn adviesbureau Campiade heeft hij eerder Beroepsprofielen ontwikkeld voor de Nederlandse Vereniging voor Laboranten Klinische Neurofysiologie, de Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten, de LOI Hogeschool en de Haagse Hogeschool.

Namens het bestuur danken wij de ontwikkelteams voor hun inspanningen en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Danny Verbunt, voorzitter

Beroepsprofiel Hartfunctielaborant