Terug naar overzicht Dit congres vindt plaats op: Woensdag 21 oktober 2020

Op 21 maart 2020 stond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NHV op de agenda. Vanwege de Corona maatregelen hebben we deze bijeenkomst helaas moeten annuleren. We hebben goede hoop dat in oktober 2020 het wel weer mogelijk is bij elkaar te komen.

Op dinsdagavond 20 oktober 2020 , aanvang 19.00 uur, hebben we de ALV opnieuw geagendeerd. Uiteraard conform de richtlijnen van het RIVM.
Locatie:  Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.

Ter voorbereiding op de 1,5 meter maatregel zijn regels opgesteld waarmee wij u kunnen verzekeren dat de ALV op een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden. Deze regels worden o.a. genomen om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te waarborgen.

Gezien de beperkte vergaderruimte willen wij wel graag weten of u naar de ALV komt.
Bij het versturen van de agenda en jaarstukken twee weken vooraf gaande van de ALV,  dan vragen wij u ook doormiddel van een knop uw keuze te maken of u wel of niet komt naar de ALV.
Mochten er op dit moment al (urgente) vragen leven die anders tijdens de ALV gesteld zouden worden, schroom niet om dit naar ons te mailen (nhv@ziggo.nl).

Want wat wij allemaal het liefste willen, is zo snel mogelijk weer een congres. Mensen verbinden, kennis en ontwikkelingen delen op het vakgebied, is het doel van ons NHV congres.

Vriendelijke groet,

Namens het gehele bestuur,

Danny Verbunt, voorzitter