Terug naar overzicht Dit congres vindt plaats op: Saturday 13 June 2020

NHV congres 2020

Beste deelnemers aan het NHV congres,

Via de NHV nieuwsbrief en de website hebben wij jullie regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de daaruit voortvloeiende maatregelen die betrekking hebben op het NHV Congres 2020 “Het Getrainde Hart”.
We hebben twee maal geprobeerd het congres te verplaatsen. Na een zorgvuldige afweging heeft het NHV bestuur nu helaas toch moeten besluiten dat het onmogelijk is om het NHV congres in oktober 2020 door te laten gaan. Uiteraard met pijn in ons “hart” wordt het NHV congres 2020 ”het Getrainde hart” geannuleerd. Wij vinden het als bestuur maatschappelijk niet verantwoord om zoveel zorgprofessionals bij elkaar te laten komen, ongeacht de eventuele mogelijkheden op anderhalve meter.

Deelnemers worden ook geïnformeerd vanuit ons congresbureau Roijé Congressen, zij zorgen tevens voor terugbetaling van de inschrijfkosten.

Met een positieve blik op de toekomst gaat de congrescommissie zich voorbereiden op het NHV congres 2021. Zodra er meer informatie bekend is informeren wij je uiteraard weer via onze nieuwsbrieven en op de website. Wij vragen om jullie begrip voor het moeten annuleren in deze uitzonderlijke situatie en hopen jullie allen weer te mogen verwelkomen bij het NHV Congres 2021.

Het NHV bestuur

Meer informatie is ook te vinden op www.roijecongressen.com/nhv