Terug naar overzicht Dit congres vindt plaats op: Donderdag 23 januari 2020

Het aantal volwassen patiënten met een (geopereerde) aangeboren hartafwijking in Nederland neemt gestaag toe door de succesvolle resultaten van de hartchirurgie in de afgelopen decennia. Momenteel wordt het aantal patiënten met een aangeboren hartafwijking in Nederland geschat op ca. 30.000 volwassenen, maar binnen afzienbare tijd zullen dit er naar schatting ruim 50.000 zijn. De toegenomen levensverwachting gaat echter gepaard met een aanzienlijke restmorbiditeit, waarvoor meestal levenslange cardiologische follow-up noodzakelijk is. In de dagelijkse praktijk zal u steeds vaker geconfronteerd worden met deze patiëntengroep.

Het doel van deze cursus is de deelnemers vertrouwd te maken met geopereerde en niet geopereerde aangeboren hartafwijkingen met de focus op echocardiografie. Aan de orde komen de anatomie, late complicaties en diagnostiek naar deze complicatie met echocardiografie. Het programma bestaat uit enkele voordrachten, geïllustreerd met echobeelden, waarbij de nieuwste ontwikkelingen en behandelingsmogelijkheden, worden gepresenteerd. Verschillende echobeelden zullen aan u worden voorgelegd als diagnostische puzzel en zullen verschillende casussen worden besproken. Ook zal er dit jaar een quiz zijn. De cursus is derhalve uitermate geschikt voor de cardioloog met een algemene praktijk, arts-assistenten cardiologie en echolaboranten.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 23 januari 2020!

Klik hier voor het programma en meer informatie.