Terug naar overzicht Dit congres vindt plaats op: Vrijdag 01 januari 2021

Het CVOI (CardioVasculair Onderwijs Instituut) is het nationale onderwijsinstituut voor hart- en vaatziekten, dat garant staat voor de kwaliteit en continuïteit van het cardiovasculaire onderwijs in Nederland. Centraal punt hierin is dat het CVOI staat voor onderwijs voor en door de beroepsgroep.
Het is de ambitie van het CVOI om het netwerk van cardiologen (en cardiologen in opleiding) zodanig te faciliteren en te ondersteunen, dat optimale kennisuitwisseling plaatsvindt. Het CVOI reikt hiertoe middelen aan, en organiseert online en offline bijeenkomsten.

Informatie opleiding hartfunctielaborant en accreditatiepunten SBHFL: www.hartfunctieopleiding.nl