NHV bestuur en commissies

Bestuur:

Danny Verbunt, voorzitter
Tineke Geurs, vice-voorzitter en penningmeester
Joppe van der Linde, secretaris

Voor contact met het bestuur kunt u mailen naar info@hartfunctievereniging.nl

Congrescommissie

Ellen Schuiwerve
Joppe van der Linde

Visitatiecommissie:

Theo Voskuil, voorzitter
Jolanda van Dijk-Marinussen, penningmeester
Willem Wullink, coördinator visitaties
Barbara Nèmeth, lid
Jos Peeters, lid
Danny Verbunt, lid

Websitebeheerder:

Mirna Smit

PR /nieuwsbrief

Tineke Geurs

Bestuur en commissies