Onder het mom van ‘samen staan we sterk’, hebben we een mooie Winteractie om nieuwe leden te werven.

Als je in de periode vanaf nu tot en met 15 maart 2019, een nieuw lid aanmeldt, dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van € 15,00.

Stuur hiervoor een e-mail naar info@hartfunctievereniging.nl met jouw naam en de naam van degene die je lid maakt. Ook je collega die lid wordt ontvangt in dat geval de jubileum cadeaubon en een leuke attentie bij het afsluiten van een NHV lidmaatschap.

Aanmelden voor een lidmaatschap kan via de website www.hartfunctievereniging.nl

  • Een NHV lidmaatschap brengt vele voordelen met zich mee, zoals de NHV welke is aangesloten bij de vakbond NU’91 en daarmee indirect partner bij CAO-onderhandelingen
  • De NHV blijft ook in 2019 volop in beweging, er lopen veel projecten: denk maar aan het normenkaderdocument voor hartfunctieafdelingen, het nieuwe beroeps -en competentieprofiel met de verschillende uitstromen. De nieuwe ontwikkelingen van het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het College Zorg Opleidingen (CZO). De NHV is hierbij nauw betrokken, en wij houden jullie hiervan op de hoogte.
  • De visitatiecommissie is het huidige visitatie proces aan het digitaliseren, zodat de visiteurs tijdens de kwaliteitsvisitaties van de   hartfunctieafdelingen, niet meer met papieren documenten hoeven te werken, maar alles digitaal.