Terug naar overzicht Dit congres heeft plaatsgevonden op: Zaterdag 20 april 2013

Een hoge opkomst van enthousiaste deelnemers in combinatie met de presentaties hebben ervoor gezorgd dat het een geslaagde dag is geweest.

NHV Congres “Prikkelend”

Op zaterdag 20 april 2013 heeft het jaarlijkse NHV Congres plaatsgevonden in Hotel en Congrescentrum ReeHorst te Ede. De titel van het congres was ‘Prikkelend’ en ook dit jaar hebben we weer veel interessante sprekers bereid gevonden een ‘prikkelende’ presentatie te geven. Een hoge opkomst van enthousiaste deelnemers in combinatie met de presentaties hebben ervoor gezorgd dat het een geslaagde dag is geweest.

De evaluatie van het congres is uitgewerkt, de hoeveelheid evaluatieformulieren was boven verwachting hoog. Als bestuur, maar ook als congrescommissie  kunnen we tevreden zijn. Nadat we alles onder de loep hebben genomen  scoren we positief.

De presentaties scoorden buitengewoon goed, daar mogen de sprekers trots op zijn, maar ook zeker alle congresgangers. De locatie scoorde positief en een ieder was blij weer terug te zijn op het vertrouwde honk. Ook kregen de organisatoren een pluim en dat geeft weer goede zin voor de toekomst, want zoals jullie begrijpen zijn we alweer achter de schermen bezig met ons nieuwe congres.

Kritiek is er ook,  zeer minimaal, dat wil niet zeggen dat het geen aandacht krijgt, maar het valt in de categorie opbouwende kritiek en dat nemen we zeker mee. Het is in ieder geval geen rede voor ongerustheid. Met deze goede uitslag gaan we verder, we blijven kritisch en waakzaam! Ik wens u  allen een goede vakantie toe met mooi weer en graag tot het volgende congres

Nieko Nierop, voorzitter/ en congrescommissielid

Programma NHV Congres

08.30 – 09.00 uur Ontvangst en registratie
09.00  09.20 uur Algemene ledenvergadering
09.20  09.25 uur Bijvoegen niet-leden
09.25  09.30 uur Opening door de voorzitter, dhr. N.T.M. Nierop
09.30  10.15 uur Dhr. A.H.M. Hermans, Hartondersteuning, Cardiologie MC Groep
Update boezemfibrilleren 2013
10.15  10.45 uur Dr. M.J. Van der Veen, Cardioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Prikkels van buiten: interferentie met CIEDs
10.45 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 11.45 uur Dr. E.A. Dubois, Cardioloog, Ikazia Ziekenhuis
Non-invasieve beeldvorming middels cardiale CT
11.45 – 12.30 uur Dr. J. Hoogsteen, Cardioloog, Maxima Medisch Centrum
Atriumfibrilleren en sport
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15  13.45 uur Dr. M.J.M. Kofflard, Cardioloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis
Hypertrofe obstructieve cardiomyopathie
13.45  14.15 uur Dr. J. Wittekoek, Cardioloog, Stichting Actief Preventie Plan
Ingewikkelde Vrouwen
14.15  15.15 uur Dr. J. Haaksma, Hoofd van de afdeling ecg diagnostiek UMCG
Interactieve ecg-vraagstukken
 15.15  15.45 uur Pauze
15.45 16.15 uur Dr. B.J. Bouma, Cardioloog, AMC
Ritmestoornissen bij aangeboren afwijkingen
16.15 – 16.45 uur Dhr. D. Verbunt, Voorzitter Werkgroep Visitatie
Kwaliteit prikkelend
16.45  16.50 uur Afsluiting door de voorzitter, Dhr. N.T.M. Nierop
16.50 – 17.00 uur Uitreiking certificaten bij aanwezigheid van de gehele dag

 

Sponsoren